google plus   twitter    facebook  meditime bina

Sağlık Raporu

Sağlık raporu almak artık daha kolay !

Portör muayenesi ve iş yerleri için gerekli sağlık raporu
Sürücü adayları için sağlık raporu (ehliyet raporu)
Yüzme havuzları için gerekli sağlık raporu
Ağır işçi raporları hastanemiz tarafından düzenlenmektedir.
Portör Muayenesi
Portör: Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ncı Maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör muayenesi kapsamında gaite kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında saklanır.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden)
Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lambia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden)