google plus   twitter    facebook  meditime bina

Op.Dr. İrfan Başpınar

Op.Dr. İrfan Başpınar

Genel Cerrahi Uzmanı

Kişisel Bilgileri
Doğum Yeri ve Tarihi : Malatya - 1976
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : drbaspinar@gmail.com
Telefon : 0216 660 04 24

Eğitim Bilgileri
Üniversite : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) - 1998
Uzmanlık : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi - 2003
Endoskopi Kursu : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Endoskopi Ünitesi


Üyesi Olduğu Kuruluşlar
• İstanbul Cerrahi Derneği,
• İstanbul Tabip Odası,
• Travma ve Acil Cerrahi Derneği
• Türk Cerrahi Derneği
• Tüm sağlık Kuruluşları Derneği (Tümsad)
• Özel hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (Ohsad)

Bilimsel Çalışmaları:
• Yurtdışı dergilerde yayınlanan makaleler (4)
• Yurtiçi dergilerde yayınlanan makaleler (11)
• Kongre Sunum ve Posteri (16)

Yurtdışı dergilerde yayınlanan makaleler:

• 1. Idiopathic necrotizing fasciitis: risk factors and strategies for management.
Taviloglu K, Cabioglu N, Cagatay A, Yanar H, Ertekin C, Baspinar I, Ozsut H, Guloglu R.
(The American Surgeon. 71(4):315-320, 2005)

• 2. Hydatid Cyst of the Thyroid Gland: Two Case Reports.
Erbil Y, Barbaros U, Baspinar I, Deveci U, Kaplan Y, Bozbora A, Ozarmagan S.
(Infectious Diseases in Clinical Practice. 13(6):318-320, November 2005)

• 3. Impact of Surgical Treatment on Respiratory Muscle Dysfunction in Symptomatic Hyperparathyroidism.
Giles Y, Baspinar I, Tunca F, Terzioglu T, Tezelman T.
(Archives of Surgery. 140:1167-1171, 2005)

• 4. Fournier's gangrene: risk factors and strategies for management.
Yanar H, Taviloglu K, Ertekin C, Guloglu R, Zorba U, Cabioglu N, Baspinar I.
(World Journal of Surgery. 30(9):1750-4, September 2006

 

Yurtiçi dergilerde yayınlanan makaleler:

• 1. Yabancı cisim yutma sonucu gelişen akut mekanik bağırsak tıkanıklığı: Olgu sunumu
İ Başpınar, S Şahin, G Erdoğan
(Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi;16 (1):92-94, 2010)

• 2. Poliorşidizm Olgusu
Gültekin Erdoğan, İrfan Başpınar, Gökhan Faydacı, S. Erpulat Öziş.
(Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): 593-595, 2005)

• 3. Pilonidal sinüs cerrahisinde aspiratif dren kullanımı
Erdem Nalbant, İrfan Başpınar, Gültekin Erdoğan, S. Erpulat Öziş.
(Ulusal Cerrahi Dergisi: 21(2): 85-87,  2005)