google plus   twitter    facebook  meditime bina

Kadın - Doğum

Kadın - Doğum

Doğum: Anne adayının doğum şekline kendisi ve gebeliği süresince yardımcı olan doktoru birlikte karar vermelidir.

Servisimizde aşağıda yer alan doğum çeşitleri uygulanmaktadır:

- Normal doğum (24 saat hizmet)
- Ağrısız doğum (epidural anestezi)
- Sezaryen (acil durumlarda, 24 saat)

 

Ayrıca;
- Yüksek riskli gebeliklerin izlemi
- İkiz ve çoğul gebeliklerin takibi
- Gebelik eğitim programı gibi hizmetler verilmektedir.

Gebelik Sırasında Uygulanan işlemler:

- Üçlü tarama testi
- Anomali taramaları
- Servikal Sirkulaj
- NST (Nonstress test)
- Doppler Ultrasonografi incelemeleri

Sağlıklı Gebelik İzlemi
Gebelik döneminin oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz için, tüm süreçler takip edilmekte ve sağlıklı bir doğum için her türlü önlem alınmaktadır.

İlk 3 Aylık Gebelik Dönemi için:

Rutin Smear taraması
İkili Tarama testi
Arteria Uterina Doppler ölçümü yapılmaktadır.

İkinci 3 Aylık Gebelik Dönemi için:

Fetal anomali taraması
Üçlü tarama testi
Dörtlü tarama testi yapılmaktadır.

Üçüncü 3 Aylık Gebelik Dönemi için:

Nonstress test
Biofizik profil