google plus   twitter    facebook  meditime bina

Endoskopi Ünitesi

Endoskopi Ünitesi

GASTROSKOPİ NEDİR ?
Diğer isimleri üst gastrointestinal sistem endoskopisi, özofagogastroduodenoskopi veya panendoskopidir. Bu yöntemle doktorunuz yemek borunuzu, mide ve ince bağırsaklarınızın ilk kısmını inceleyebilir. İşlem esnasında doktorunuz endoskop ismi verilen ince, esnek bir tüp kullanmaktadır. Bu tüpün ucunda görüntüyü alan bir lens bulunmakta, görüntü tüpün içinden geçerek bir video işlemciye oradan da monitöre aktarılmaktadır.

EndoskopiKimlere yapılmalıdır ?

Üst karın ağrısı, bulantı-kusması olan ve yutma güçlüğü olan hastalara doktorunun kararıyla yapılabilir. Mide ve oniki parmak bağırsağından olan kanamaların tanı ve tedavisinde en değerli yöntemdir. İltihap, ülser ve tümörü tanımada diğer ilaçlı veya ilaçsız tüm filmlere üstündür.
İşlem esnasında doktorunuz biyopsi adı verilen ve mide veya bağırsağın iç döşemesinden elde edilen küçük parçalar alabilir. Bu parçalar tanıya son derece yararlıdır. Patoloji uzmanı hekimler tarafından mikroskop ile incelenerek rapor edilirler. Doktorunuz bu raporları okuyarak tanı ve tedavinizi daha iyi bir şekilde yapabilir.

Biyopsi aynı zamanda midede bulunabilen ve Helicobacter Pylori ismi verilen bir mikrobu tanımak için de alınabilir. Mikrobun varlığı veya yokluğuna karar vermek için doktorunuz alınan parçayı önceden hazırlanmış bir test kabına koyarak kendisi değerlendirebilir veya patoloji laboratuarına da gönderebilir. Helicobacter isimli mikrop gastrit, ülser ve bazen de kanserin nedeni olabilmektedir.

Nasıl hazırlık yapılır ?
Yeterli ve güvenilir bir inceleme yapmak için midenin tamamen boş olması gerekmektedir. Bu nedenle işlemden 8 saat öncesinden beslenme kesilmeli, işleme son 4 saat kala sıvı alımı da durdurulmalıdır. Kısa bir deyişle 8 saat katı 4 saat sıvı açlık gerekmektedir.

En sık hangi şikayetlerle başvuran hastalara yapılmaktadır ?

• Kanama (ağızdan kırmızı veya kahve telvesi şeklinde, siyah renkli dışkılama)
• Göğüste yanma
• Reflü tipi yakınmalar (ağıza acı-ekşi su gelmesi)
• Bulantı-kusma
• Karın ağrısı
• Yutma güçlüğü

Bu şikayetlere yol açan ve endoskopide tanınabilen durumlar nelerdir?
• Mide veya oniki parmak bağırsağı ülserleri
• Yemek borusu varisleri
• Mide polipleri
• Mide ve bağırsak kanamaları
• Mide iltihabı (gastrit)
• Yemek borusu darlıkları
• Hiatal herni (mide fıtığı)
• Yemek borusu ve mide kanserleri

KOLONOSKOPİ - SİGMOİDOSKOPİ NEDİR ?
Fiberoptik kolonoskop veya videokolonoskop denilen fleksible (esnek) ve ucu ışıklı bir hortumla kalın bağırsağın gözle incelenmesine yarayan çok değerli bir yöntemdir.

Hangi durumlarda yapılır ?
Başlıca, uzun süren kanlı ve sümüklü ishallerde, kanser taramasında, kansızlık nedenlerinin araştırılmasında ve muayene veya görüntüleme yöntemleriyle kalın barsak hastalığından şüphelenilen durumlarda.

Ne kadar sürer ?
Kişinin bağırsak yapısına göre değişmek üzere genellikle 10 dakika ila yarım saat arsında değişen sürede işlem tamamlanmaktadır.

Ağrılı ve hasta için sıkıntı veren bir işlem midir ?
Genellikle değildir. Hasta konforunu arttırmak ve olası gaz sancılarını engellemek için işlem öncesi damardan küçük dozlarda bazı ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlar sayesinde hastalar herhangi bir ağrı hissetmemekte, işlem sırasında uyumaktadırlar. İşlem esnasında gerektiği takdirde biyopsi forsepsi ismi verilen, kontrol edilebilir bir tel yardımıyla parça alınabilir.

İşlem öncesi hastanın yapması gereken durumlar nelerdir ?
* İşlemden 7 gün evvel demir içeren ilaçlar kesilmeli
* İşlemden 48 saat evvel posasız diyete geçilmeli (kırmızı et, meyve, sebze, salata, mantar, mısır, fındık, vb. yenilmemeli; haşlanmış veya ızgara beyaz etli balık, haşlanmış tavuk, peynir, yumurta, beyaz ekmek, tereyağ, margarin, haşlanmış patates vb yenilebilir)
* Kullanılan ishal kesici ilaçlar bırakılmalı, hazırlık süresince bol sıvı (su, çay, karbonatlı içecekler, et suyu, posasız çorbalar, vb.) alınmalı.
* İyi bir bağırsak temizliği işlemin kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle hazırlık ilaçları muntazam olarak ve tamamen kullanılmalı, anlaşılamayan noktalar ilgili kişilerden öğrenilmelidir.

Ayrıntılı bilgi ve randevu için: (0216) 660 04 24