google plus   twitter    facebook  meditime bina

Çocuk Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Tıp Merkezimiz çocuğunuzun beslenme, büyüme, gelişme takipleri, hastalıkların erken tanı ve tedavisi, aşı takibi yapılmakta, çocuk polikliniği ve yeni doğan ünitesi ile çocukluk çağının her türlü hastalıklarına hizmet verilmektedir. 

Hastanemiz çocuk polikliniğinde bebeğin / çocuğun 16 yaşına kadar, tüm hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenilir.
Doğumsal hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar, Hepatit A, Hepatit B, Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Suçiçeği, Difteri, Boğmaca, Tetanos, Çocuk Felci, Menenjit, Akut İshaller, Gribal Enfeksiyonlar, Beslenme Bozuklukları vb. hastalıkların tanı ve tedavisi ile başarı ile yapılmaktadır.

Büyüme ve Gelişme Takibi
Çocuk sağlığının korunması ve gelişmesinde düzenli olarak 1 yaşa kadar, aylık doktor kontrolleri yapılmalıdır. Bu sayede bebeğin gelişim ve büyümesi takip edilmekte ve olası bir hastalıkta da erken tanı konulabilmektedir.
Poliklinikte muayeneye gelen her hastaya düzenli olarak baş çevresi, boy ve kilo ölçümleri yapılarak doktorlarımız tarafından gelişimleri de değerlendirilir.

Ultrasonografik Kalça Gelişimi Takibi
0 – 2 aylık dönemde doğuştan kalça çıkığı taraması USG ile yapılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde radyolojik inceleme ile tanı konulmaktadır. Erken tanı ile tedavi yapılabilen bu hastalık, gözden kaçarsa ilerde ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Metabolik Hastalıklar Taraması
Metabolik hastalıklar genetik bozukluklar sonucu oluşur. Bu hastalıklarda zeka gelişimi etkilenir. Hastalık belirtileri ortaya çıktığında tedavi şansı kalmaz. Bu yüzden tüm yeni doğan bebeklerin taranması gerekmektedir. Hastanemizde her iki hastalık içinde tarama testi uygulanmaktadır.

Rutin ve Özel Aşılar
Koruyucu çocuk hekimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bölümümüzde doğumdan itibaren bütün bebeklere dünya sağlık örgütünün önerdiği program doğrultusunda tüm aşılar yapılmaktadır.

- Solunum Yolu Hastalıkları
- Zatürre, Bronşit, Astım, İshalli Hastalıklar, Dizanteri, Tifo, Paraziter Hastalıklar
- İdrar Yolu Enfeksiyonları: Basit ve Tekrarlayan Enfeksiyonlar, Böbrek İltihapları, 
- Böbrek Hastalıkları: Nefritler, Nefrotik Sendrom, Taş Hastalığı, İdrar Kaçırma
- Havale:  Ateşli Havale, Ateşsiz Havale, Menenjit
- Kan Hastalıkları: Kansızlık, Demir Eksikliği, Vitamin Eksikliği

Çocuk Ünitemizde 0 – 16 yaş arası tüm çocukluk çağı hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.